ADVERTISEMENT

Tag: Chirang Police

Chirang Police Drug & Child Marriage Awareness: বাল্য বিবাহ আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চিৰাং আৰক্ষীৰ সজাগতা অনুষ্ঠান

Chirang Police Drug & Child Marriage Awareness: বাল্য বিবাহ আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চিৰাং আৰক্ষীৰ সজাগতা অনুষ্ঠান। চিৰাং জিলা অতিকে ব্যাস্থতাপুৰ্ণ ...

Read more

চিৰাঙত এছএছটি আৰু আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত বুজন পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰা জব্দ 

চিৰাঙৰ ৩১ নং চিদলী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাসুগাঁও-ছালাকাটি পথত আজি এছএছটি আৰু আৰক্ষীৰ এটা দলে যৌথ অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ ...

Read more