ADVERTISEMENT

Tag: Hot weather

Guwahati State Zoo : উৎকট গৰমৰ পৰা জীৱ জন্তুসকলে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ গুৱাহাটী চাৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিশেষ পদক্ষেপ

Guwahati State Zoo : বহাগৰ পহিলা দিনটোৰ পৰাই আৰম্ভ হোৱা উৎকট গৰমে এক প্ৰকাৰ জ্বলাকলা খুৱাইছে ৰাজ্যবাসীক ৷ উৎকত এই ...

Read more