ADVERTISEMENT

Tag: Sankosh River

ভাৰত-ভূটান সীমান্তৰ সংকোষ নদীৰ গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মৰ

আজি গোসাইগাঁও মহকুমাৰ তথা ভাৰত-ভূটান সীমান্তৰ সংকোষ নদীৰ গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ...

Read more