ADVERTISEMENT

Tag: Himalayan Vulture

কলিয়াবৰৰ বননিত দুষ্প্ৰাপ্য বিষ্ময়কৰ ‘হিমালয়ান শগুন’

কলিয়াবৰৰ বনভূমিত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰকৃতিৰ জামাদাৰ অতি দুষ্প্ৰাপ্য ’হিমালয়ান শগুন’ ৷ বিশ্বৰ ভিতৰতে মাথো এমুঠি দুষ্প্ৰাপ্য শগুনৰ উপস্থিতিৰে নিজা অৱস্থিতি ...

Read more