ADVERTISEMENT

Tag: Railway drain

Chaygaon Protest : ছয়গাঁৱৰ ২নং ছাটাবাৰীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ,সুৰংগ পথৰ সমীপৰ দ খাৱৈত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ

Chaygaon Protest;:কামৰূপ জিলাৰ ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বকো আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ২ নং ছাটাবাৰীত আজি এজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। উত্তৰ পূৱ ...

Read more