ADVERTISEMENT

Tag: Shilsaku Beel

Shilsaku Beel : শিলসাঁকো বিলৰ ভূমিত থকা ১৭ প্ৰতিষ্ঠানৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে

Shilsaku Beel : মহানগৰীৰ বৰবাৰীৰ শিলসাঁকো বিলত থকা ১৭ টাকে প্ৰতিষ্ঠানৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ইতিমধ্যে মাৰাথন উচ্ছেদ অভিযান চলাই ...

Read more