ADVERTISEMENT

Tag: Franch

বক্ষবিদাৰক পোছাক পৰিধানৰ বাবে সংগ্ৰহালয়ত প্ৰৱেশত বাধা

দিন আগবাঢ়ি যোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে সমাজৰো পৰিৱৰ্তন হৈছে । কিন্তু ইয়াৰ পাছতো মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বহু লোকৰ । ছ'চিয়েল মিডিয়াত ...

Read more

৪০ ফুট উচ্চতাৰ অট্টালিকাৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা দুই শিশুৰ

এক শিহৰণকাৰী ঘটনা । প্ৰাণৰ মমতাত এটা অট্টালিকাৰ ৪০ ফুট উচ্চতাৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণৰক্ষা কৰিলে দুটি শিশুৱে । এই ঘটনা ...

Read more