ADVERTISEMENT

Tag: Signal App

চৰকাৰৰ নতুন তথ্য প্ৰযুক্তি আইনক লৈ প্ৰশ্ন ছিগনেলৰ

স্পাইৱেৰ পেগাছাছৰ দ্বাৰা স্মাৰ্টফোন টেপিং প্ৰসংগত মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । তেনে সময়তে চৰকাৰৰ নতুন তথ্য প্ৰযুক্তি আইনক ...

Read more