ADVERTISEMENT

Tag: Water Supply Cut Off

Water Supply Cut Off Guwahati:খাৰঘূলিৰ জলবিস্ফোৰণৰ পিছতে সংকটত মহানগৰবাসী !

Water Supply Cut Off Guwahati: গেমন ইণ্ডিয়াই স্থাপন কৰা পানী পৰিবাহী পাইপৰ বৃহৎ ভাল্ভ খহি বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি খাৰঘূলিৰ জলবিস্ফোৰণৰ পাছতে ...

Read more