ADVERTISEMENT

Tag: Palashbari

পলাশ পথাৰৰ শিঙৰি বাগানৰ পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন মন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

আজি মন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পলাশ পথাৰৰ শিঙৰি বাগানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য চড়ক যোজনাৰ অধীনত পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৷ ...

Read more